Uudet oppilaat vuonna 1965

filler image

Tapahtumia

 • Ensimmäisen viiden vuorokauden sääennuste.
 • Timo Mäkinen voitti ensimmäisenä suomalaisena Monte Carlo -rallin.
 • Suomen ensimmäinen jäähalli avattiin Tampereella.
 • Malcolm X murhattiin moskeijassa New Yorkissa.
 • Aleksei Leonov suoritti ensimmäisen avaruuskävelyn.
 • Juha Rihtniemi valittiin Kokoomuksen puheenjohtajaksi.
 • Laivaliikenne Suomen ja Viron välillä käynnistettiin.
 • Tiibet muutettiin Kiinan autonomiseksi alueeksi.
 • Lapinlahden silta ja Länsiväylän alkuosa avattiin liikenteelle.
 • Kekkosen kiipeäminen palmuun Tunisiassa.
 • Maalaisliitto muutti nimensä Keskustapuolueeksi.
 • Meilahden sairaalarakennus vihittiin käyttöön.

Aloittaneet oppilaat

Nimi                          
Aho Nina Anneli
Aholainen Jarmo Otto Henrik
Ahopalo Eija Hannele
AnthoniAarno Juhani
Anttonen Eija Raili Maritta
Blaschkow Ulla-Maija Tellervo Kristiina
Elomaa Marjatta Liisa Anneli
Eskman Kaj Henrik
Falck Sampo Ilari
Forst Timo Sakari
Fryckman Sven Peter
Granlund Ulla Kristiina
Hagman Heikki Reima Tor
Halonen Päivi Leea
Hartzell Harri Tapio
Heinonen Raija Hillevi
Heiskanen Riitta Marjatta
Helekorpi Kimmo Pekka Tapio
Helomäki Eero Juhani
Hepolampi Irina Aino Katri
Hilli Arno Viking
Hiltunen Matti Juhani
Hintikka Martti Juhani
Holmström Jan Ingmar
Hurme Antti Sakari
Hyttinen Irja Marjaana
Hägglund Stig-Björn
Hämäläinen Kari Johannes
Iharvaara Päivi Marjut
Iharvaara Raimo Yrjänä
Jokinen Arja Kaarina
Joutsen Leila Mirjami
Juhava Osmo Antero
Jäntti Paula Terttu Sinikka
Järvenpää Olli Ilari
Kainulainen Yrjö Tapani
Kannikoski Anna-Maija
Karinen Kalle Johannes
Kautto Raimo Olavi
Kave´n Risto Olavi
Kelles Anita Orvokki
Keso Leila Kristiina
Ketro Juhani
Kilpiä Leena Sinikka
Koiranen Pertti Kalevi
Kokko Oili Marja Eliisa
Kujala Ari Allan
Kume´n Jukka Kalevi
Kuusela Pekka Juhani
Laakso Anne-Elisabeth
Laakso Jukka Pentti Sakari
Lagerträd Ulla Helena Margareta
Larjanko Maija Liisa Anita
Larmo Eeva Maaret
Larmo Ilkka Olavi
Lehikoinen Veli-Pekka
Lehmonen Mikko Olavi
Lehmuskoski Marjo-Liisa
Lehtinen Hannele Helena
Lehtinen Jorma Kalevi
Lehto Pirjo Tuula
Leskinen Kaarle
Lindström Pasi Olavi
Lintunen Markku Juhani
Luomala Raili Inkeri
Luoto Pertti Allan
Lönnqvist Ilse Maria
Makkonen Eeva Helena
Manninen Riitta Irmeli
Marttinen Kauko Kalevi
Mattila Irja Kaarina
Melaja Taina Tuula Kyllikki
Mukari Raija Susanne
Mäkinen Pirkko Helena
Nelskylä Elis Karl
Nelskylä Raimo Curt
Niemi Eija Katariina
Nieminen Hannu Juhani
Nieminen Seppo Tapani
Niutanen Irma Senja
Orpana Eija Anitta
Orre Jarmo Erhard
Paasikoski Matti
Pakkanen Hannele Marjatta
Palokangas Mikko Otto Sakari
Peltola Jyri Antero Engelbert
Penttilä Taru Anneli
Pispa Juha Pellervo
Pitkäkangas Katri Anja
Pohja Seppo Tapio
Pouru Hannu Ilmari
Probst Irene Orvokki
Puutula Jukka Pekka
Ramstedt Leena Anne-Maj
Rantanen Arto Olavi
Rantaniemi Tiina Helena
Roschier Lena Linnea
Salmi Jukka Tuomo Tapani
Salmi Tauno Sakari
Salonen Kauko Sakari
Sarisalmi Veikko Kalevi
Sarkila Seppo Antero
Siltamaa Juha Pekka
Simola Veli-Matti
Sippola Marja-Leena
Siren Tiina-Johanna
Soirola Jorma Alexander
Suominen Heikki Tapio
Särmäkari Ulla Johanna
Taavitsainen Pirjo Marjatta
Tamminen Paula Maarit
Taskinen Eeva Marjatta
Telivuo Heikki Juhani
Teväntilä Sirkka Päivänsäde
Toikari Erja-Liisa
Tsupari Rauno Mikael
Tulisalo Esa Antero
Tuomainen Esko Martti
Tuura Anja Kaarina
Tynkkynen Juha Kalervo
Ulfstedt Erik Olavi
Ulfstedt Ulla Marita
Vainio Lea Anne Katarina
Valasmo Pekka Niilo
Varkkola Anitta Helena
Vesara Marja Kaarina
Vesara Pirkko Anneli
Vianta Tuula Irmeli
Vikberg Kai-Erik Villiam
Vilamo Tuure Sakari
Virta Timo Risto Juhani
Visanen Raija Leena
Volanen Paula Hannele
Volotinen Jouko Tapio
Vuorinen Marjut Pauline
Östman Timo Juhani

Oppilastilasto

 • aloittaneita yhteensä 136 kpl
 • tyttöjä 63 kpl
 • poikia 73 kpl

Vastuuvapauslauseke

Materiaali tällä sivustolla on luotu valtavan paineen alla ja liian lyhyessä ajassa eikä se siis täytä kaikkia niitä vaatimuksia ja tavoitteita joita halusimme toteuttaa työssämme. Tutustu artikkeleihin rauhassa ja hermostumatta. Tämä sivusto ei sovellu lapsille ja siksi sitä suositellaankin vain senioreille, mieluiten Tehtaanpuiston yhteiskoulusta valmistuneille. Tekijänoikeuden alainen materiaali sivustolla kuuluu tekijöille keitä he sitten ovatkin. Ponnisteluista huolimatta emme ole pystyneet paikallistamaan kaikkia oikeudenhaltijoita ja perikuntia ympäri maailmaa. Jos joku kokee itsensä loukatuksi, hänen tulee ottaa meihin viipymättä yhteyttä niin katsomme mitä asialle voisi tehdä. Kaikki yhteydet tämän sivuston ja muiden sivustojen kanssa ovat satunnaisia, hyvässä ja pahassa. Sivuston käyttö on vapaaehtoista ja sinua on varoitettu.

Yhteystiedot

Puh:       +358 40 5474452
E-mail:  
Kotisivu: www.tpyk.fi


Postiosoite:

Päivi von Kügelgen,
c/o DM-Database Oy,
Piispansilta 19 A 8,
02230 Espoo,
Finland


Yhdistyksen tilinumero:

FI91 5723 8120 2071 94