TPYK 30-luku

Eteläisessä Helsingissä vaikutti vuodesta 1931 Eiran yhteiskoulu niminen oppikoulu, jonka toiminnassa ilmeni huomattavia ongelmia. Nämä vaikuttivat niin vahvasti koulun työskentelyilmapiiriin, että joukko opettajia pastori Hannes Anttilan johdolla irtisanoutuivat ja koulun toiminta keskeytyi 26.9.1934. Hannes Anttilaa oli pyydetty koulun johtoon syksyn alussa, mutta hänen ja koulun johdon erimielisyydet paisuivat hallitsemattomiksi ja kriisi oli syntynyt. Irtisanoutuneet opettajat eivät kuitenkaan jääneet neuvottomiksi, vaan jo saman irtisanoutumispäivän iltana pidettiin Suomalaisessa normaalilyseossa kokous, jossa oppilaitten vanhemmille ja huoltajille selostettiin koulukriisiin johtaneita syitä ja ehdotettiin uuden koulun perustamista.

Vuodet 1935-40

TPYK 40-luku

Syksystä 1934 lähtien tehtiin myös uutterasti töitä uuden koulurakennuksen hankkimiseksi. Sopiva kiinteistö löytyikin Ehrensvärdintie 31-33 aivan Tehtaanpuiston lounaisnurkan vierestä. Talo oli 1920 luvulla rakennettu asuintalo, jonne koulu muutti uuden lukuvuoden alkaessa tammikuussa 1935. Kaikenlisäksi vieressä oli tyhjä tontti ikäänkuin odottamassa koulutilojen laajentamista. Näin tapahtuikin ja 30-40-lukujen taitteessa valmistui varsin moderni “uusi puoli”,

Sotavuodet 1939-45

TPYK sota-aika

Maailmanrauha järkkyi syksyllä 1939, Suomen talvisota alkoi 30.11. ja 105 ankaran päivän jälkeen tehtiin välirauha 13.3.1940. Vihollisuudet alkoivat uudelleen 21.6.1941 ja pitkällinen sotatila eri vihollisia vastaan jatkui aina vuoteen 1945 asti. Koululaitokselle sota-ajat merkitsivät 7 epäsäännöllistä lukuvuotta. Silti voidaan pitää ihmeenä, että aikavälillä 1.9.1939- 31.5.1945 TPYK:ssa työskenneltiin 740 päivää, mikä oli n.63% kaikista työpäivistä.

1960-luku

TPYK 60-luku

Kun tilaongelmat saatiin jotenkin ratkaistuksi, alkoivat uudet aatteet vaikuttaa myös TPYK:n toimintaan. Suomalainen yhteiskunta valmistautui siirtymään uuteen koulujärjestelmään, 240 peruskouluun 1970-luvulta lähtien. Muutos oli erittäin merkitsevä myös TPYK:n kannalta. Suunniteltu koulupiirijako aiheutti tilanteen, jossa TPYK:lle ei enää riittäisi oppilaita Eiran alueelta, joten sen olisi joko lopetettava toimintansa tai löydettävä uusi toimipaikka jostakin muualta.

Peruskouluun ja Vuosaareen

TPYK 70-luku

1970-luvun suurin ja keskeisin uudistus oli maamme asteittainen siirtyminen kokonaan uuteen koulujärjestelmään eli kansa-, kansalais- ja oppikoulun keskikouluosan yhdistyminen peruskouluksi ja lukion irroittaminen hallinnollisesti omaksi keskiasteen koulumuodoksi. Kullakin koululla oli oma koulupiirinsä, josta oppilaat rekrytoitiin (joitakin poikkeuksia oli) ja peruskoulu oli luonnollisesti ilmainen. Siirtyminen peruskoulujärjestelmään tapahtui Helsingissä vasta 1.8.1977. Muutos oli kuitenkin TPYK:n kohdalla dramaattinen, sillä koulun oli muutettava pois Eirasta!

Tehtaanpuiston lukio 1977-1993

TPYK lukio

Tehtaanpuiston lukio aloitti rehtori Seppo Louhivaaran johdolla historiansa uuden vaiheen kunnallisena keskiasteen kouluna kuten edellä on todettu 1.8.1977. Juhlavana alkuseremoniana paljastettiin 23.11.1977 edellisen rehtorin Samuli Apajalahden muotokuva , jonka oli maalannut TPYK:n entinen kuvaamataidon opettaja Mauno “Manu” Aalto.

Tietoja kirjoittajasta

image1

Tehtaanpuiston yhteiskoulun oma kasvatti ja koulun pitkäaikainen luonnontieteiden lehtori. Luontokerho Silmun vetäjä sekä koulun historiaa käsittelevän kirjasarjan kirjoittaja. Senioriyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja innokas lintuharrastaja.

Vastuuvapauslauseke

Materiaali tällä sivustolla on luotu valtavan paineen alla ja liian lyhyessä ajassa eikä se siis täytä kaikkia niitä vaatimuksia ja tavoitteita joita halusimme toteuttaa työssämme. Tutustu artikkeleihin rauhassa ja hermostumatta. Tämä sivusto ei sovellu lapsille ja siksi sitä suositellaankin vain senioreille, mieluiten Tehtaanpuiston yhteiskoulusta valmistuneille. Tekijänoikeuden alainen materiaali sivustolla kuuluu tekijöille keitä he sitten ovatkin. Ponnisteluista huolimatta emme ole pystyneet paikallistamaan kaikkia oikeudenhaltijoita ja perikuntia ympäri maailmaa. Jos joku kokee itsensä loukatuksi, hänen tulee ottaa meihin viipymättä yhteyttä niin katsomme mitä asialle voisi tehdä. Kaikki yhteydet tämän sivuston ja muiden sivustojen kanssa ovat satunnaisia, hyvässä ja pahassa. Sivuston käyttö on vapaaehtoista ja sinua on varoitettu.

Yhteystiedot

Puh:       +358 40 5474452
E-mail:  
Kotisivu: www.tpyk.fi


Postiosoite:

Päivi von Kügelgen,
c/o DM-Database Oy,
Piispansilta 19 A 8,
02230 Espoo,
Finland


Yhdistyksen tilinumero:

FI91 5723 8120 2071 94